ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΛΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Μαθηματικός  (Διευθυντής)

ΜΟΥΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ – Θεολόγος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ – Φιλόλογος

ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ – Φιλόλογος

ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ – Φιλόλογος

ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ ΒΑΡΔΟΥΗ – Μαθηματικός

ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Χημικός

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ – Φυσικός

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – Γαλλικής

ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ – Αγγλικής

ΤΣΙΑΠΡΑΖΗ ΜΕΤΑΞΙΑ – Γερμανικής

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Φυσικής Αγωγής

ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Οικιακής Οικονομίας

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ – Τεχνολογίας

ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ – Πληροφορικής