Την τρέχουσα σχολική χρονιά στο σχολείο μας υλοποιούνται τα παρακάτω ευρωπαϊκά eTwinning προγράμματα: 

1. Studenti europei uniti nella diversità. Ιταλοαγγλόφωνο πρόγραμμα με συνεργαζόμενα σχολεία από την Ιταλία , τη Μάλτα και την Ελλάδα, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές από τα τμήματα Β3 και Γ2. Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Καλαντζή Βασιλική ΠΕ34 και Παπαϊωάννου Βασιλική ΠΕ06.

2. Un territorio da conoscere e raccontare. Ιταλοαγγλόφωνο πρόγραμμα με συνεργαζόμενα σχολεία από την Ιταλία , τη Μάλτα και την Ελλάδα, στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές του Α3 τμήματος. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καλαντζή Βασιλική ΠΕ34

3. Healthy food, healthy life. Ελληνόφωνο πρόγραμμα με συνεργαζόμενα σχολεία από την Κύπρο (Λευκωσία) και την Ελλάδα (Αθήνα, Αττική, Ιωάννινα και Ορεστιάδα), στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές του Β3 τμήματος. Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Καλαντζή Βασιλική ΠΕ34, Σίμου Μαρία ΠΕ86, Τσελεμπόνης Αναστάσιος ΠΕ03.

Ε-Twinning προγράμματα σε συνδυασμό με τις Θετικές Επιστήμες

Τα E-twinning προγράμματα που θα υλοποιηθούν σε συνδυασμό με τις θετικές επιστήμες και υπεύθυνη καθηγήτρια την κ.Μπέκου Ελένη ΠΕ04 είναι τα εξής:

4. Discover with science
Διάρκεια : 9/11/2022 – 30/6/2023
Συμμετέχοντες: Τμήματα Α2 και Γ1 , Ιορδανία, Πολωνία, Τουρκία
Project ID: 130581

5. Water in physics

Διάρκεια: 25/10/2022 – 30/6/2023

Συμμετέχοντες: Τμήμα Α1, Πολωνία , Σλοβακία, Τουρκία

ΙD project: 129593