ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-1015

ΔΟΥΜΑΡΗ ΜΑΡΘΑ – Φιλόλογος  (Διευθύντρια)

ΜΟΥΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ – Θεολόγος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ – Φιλόλογος

ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ – Φιλόλογος

ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ – Φιλόλογος

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μαθηματικός

ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Χημικός

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ – Φυσικός

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – Γαλλικής

ΜΙΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – Αγγλικής

ΜΙΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – Γερμανικής

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Φυσικής Αγωγής

ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Οικιακής Οικονομίας

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ – Τεχνολογίας

ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ – Πληροφορικής