ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
   3Ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας

 

ΠΡΑΞΗ 5η /03.02.2016

ΘΕΜΑ: «Απόφαση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στα Ιωάννινα »

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00, στο γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Ορεστιάδας κ. Λελίδη Χαράλαμπου, συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 4/20-01-2016 απόφαση του κ. Διευθυντή, για να επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο που θα αναλάβει την υλοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του σχολείου μας στα Ιωάννινα.

Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις προσφορές των έξι (6) ταξιδιωτικών γραφείων

Αποφασίζει

Να ανατεθεί η διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο «ORESTIADA TOURS» με έδρα την Ορεστιάδα, Β. Κωνσταντίνου 104, τηλ. 2552023282 και συγκεκριμένα με την επιλογή της πρότασής του για το ξενοδοχείο HOTEL KRIKONIS. Η τιμή ανά μαθητή θα ανέλθει στα 125€. Η δε συνολική τιμή της εκδρομής για 38 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές θα ανέλθει στα 4.750€.

Η επιλογή αυτή γίνεται λόγω της οικονομικής προσφοράς του ταξιδιωτικού γραφείου «ORESTIADA TOURS».

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται σύμφωνα με το Νόμο.

Ν. Ορεστιάδα, 03-02-2016

Ο Διευθυντής                                                                                               Τα μέλη

Λελίδης Χαράλαμπος

  1.Κασάπης Αθανάσιος

2. Ζουπίδου Ζηνοβία

3.  Μιμίκου Κυριακή

4. Μπαρμπίδης Ιωάννης

5. Ασβεσταδέλλη Σταυρούλα

6. Λεμονάκη Ελένη

Απόφαση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στα Ιωάννινα 2016