Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΑΝΝΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/anna_athan
2ΖΟΥΠΙΔΟΥΖΗΝΟΒΙΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/zizoupidou
3ΚΑΣΑΠΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/athkasapis
4ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣΧΑΡΙΛΑΟΣhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/xkousini
5ΚΡΑΝΙΑΒΑΣΙΛΕΙΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/vaskrania
6ΜΑΛΙΑΚΟΥΔΗΧΡΥΣΗhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/cmaliakoud
7ΜΕΡΛΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/vamerlidou
8ΜΙΜΙΚΟΥΚΥΡΙΑΚΗhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/kyrmimikou
9ΜΟΥΡΙΚΗΘΕΟΔΩΡΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/themouriki
10ΜΟΥΣΤΑΚΑΣΟΥΛΤΑΝΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/smoustaka
11ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/alepapatha
12ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/vaspapaioa
13ΣΙΜΟΥΜΑΡΙΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/simoumaria
14ΣΤΑΥΡΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/nikstavrid
15ΤΣΕΛΕΜΠΟΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/mertse
16ΤΣΙΡΝΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/kontsirnas
17ΨΗΜΜΕΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/ipsimmenos