Σχέδιο δράσης  – Αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των φετινών eΤwinning Προγραμμάτων δημιουργήθηκε ένας καταιγισμός ιδεών με την εφαρμογή answergarden και στη συνέχεια ένα ερωτηματολόγιο (google form), στα οποία οι μαθητές  εκφράζουν την άποψή τους και κάνουν την δική τους αποτίμηση για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα. Τα αποτελέσματά στην παρακάτω παρουσίαση.

Η συντονίστρια : Καλαντζή Βασιλική