ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
SHARED LEADERSHIP

Όραμα του σχολείου μας αποτελεί η επαρκής προετοιμασία νέων ανθρώπων έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν τους προσωπικούς τους στόχους και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Ειδικότερα, η ενδυνάμωση των μαθητών έτσι ώστε να αποκτήσουν τις επιθυμητές γνώσεις και δεξιότητες για τη συνέχιση των σπουδών σου στα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ. Βασικές αξίες του σχολείου μας είναι ο σεβασμός, η ανεκτικότητα και η συμπερίληψη, η πρόοδος και η εξωστρέφεια.

Our vision is to prepare young men to pursue their aspirations and contribute to the world. Our vision is to empower students to acquire, demonstrate, articulate and value knowledge and skills that will support them, as life-long learners, to participate in and contribute to the global world and practise the core values of the school: respect, tolerance & inclusion, and progress and extroversion.

Οι στόχοι του σχολείου μας

  1. Ενίσχυση γνώσεων
  2. Ενίσχυση γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων
  3. Ενδυνάμωση κοινωνικών δεξιοτήτων
  4. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
  5. Εξωστρέφεια του σχολείου μας, μέσω της συνεργασίες με την τοπική κοινότητα, όμορα σχολεία και σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής: Καλαντζή Βασιλική, Θεοδώρα Μουρίκη
Μέντορας: Παπαϊωάννου Βασιλική
Συντονιστής Α’ Τάξης: Μερλίδου Βασιλική
Συντονιστής Β’ Τάξης: Καλαντζή Βασιλική
Συντονιστής Γ’ Τάξης: Παπαϊωάννου Βασιλική
Υπεύθυνοι σχεδίων δράσης: Μερλίδου Βασιλική
Παπαϊωάννου Βασιλική
Καλαντζή Βασιλική

Υπεύθυνοι προγραμμάτων eTwinning: Καλαντζή Βασιλική
Μπέκου Ελένη
Παπαϊωάννου Βασιλική
Σίμου Μαρία
Τσελεμπόνης Αναστάσιος

School life consultants: Vasiliki Kalantzi, Theodora Mouriki
Mentor: Vasiliki Papaioannou
1st grade Coordinator Vasiliki Merlidou
2nd grade Coordinator Vasiliki Kalantzi
3rd grade Coordinator Vasiliki Papaioannou
School action plan coordinators: Vasiliki Merlidou
Vasiliki Kalantzi

Vasiliki Papaioannou

Μέσω των σχεδίων δράσης
● Reflect on the individual strengths of each teacher and staff member at your school to consider how they can help improve teaching and learning.
● Provide meaningful opportunities for teachers to become leaders and contribute to schoolwide decisions.
● Support effective leadership by providing high-quality professional development. (Remember that professional development should be informed by clear, measurable goals and provide teachers with regular feedback.)
● Act as an instructional leader by regularly engaging with teachers in the classroom and during team meetings.