Το σχολικό έτος 2021-2022 το σχολείο μας με μαθητές από τα τμήματα Α1, Α2 και Α3 συμμετείχε σε δύο eTwinning έργα, ένα εθνικό ” Χαρτογραφώντας τη γνώση” με συνεργαζόμενα σχολεία από τα Ιωάννινα, Θήβα, Σταμάτα Αττικής, Πετρούπολη και ένα ευρωπαϊκό ιταλοαγγλόφωνο “Siamo quello che mangiamo” με συνεργαζόμενα σχολεία από την Ιταλία και την Μάλτα. Τα έργα βραβεύτηκαν με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας από την ΕΥΥ  και υλοποιήθηκαν στο πλαίσια των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας, της Πληροφορικής και των Αγγλικών με την επίβλεψη της κ. Καλαντζή Βασιλικής (ΠΕ34), κ. Σίμου Μαρίας (ΠΕ86) και Παπαϊωάννου Βασιλικής (ΠΕ06).   Από την αξιολόγηση της Εθνικής Υπηρεσίας eTwinning: -Συγχαρητήρια! Μόλις σου απονεμήθηκε η Ετικέτα Ποιότητας για το έργο Χαρτογραφώντας τη γνώση.Υλοποιήσατε ένα ενδιαφέρον έργο για να κατασκευάσετε έναν ψηφιακό διαδραστικό χάρτη.
Θετικά στοιχεία: Σχεδιασμός και οργάνωση του Twinspace, ποικίλες δράσεις.-Συγχαρητήρια! Μόλις σου απονεμήθηκε η Ετικέτα Ποιότητας για το έργο Siamo quello che mangiamo.Το έργο που υλοποιήσατε είναι βασισμένο σε ένα ενδιαφέρον θέμα όπως το φαγητό και η χρήση της ιταλικής γλώσσας

Θετικά σημεία του έργου: Καλά οργανωμένο twinspace, αξιολόγηση και διάχυση του έργου, oδηγίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές για την εξαιρετική τους συμμετοχή!