Επιμορφωτικά eTwinning Σεμινάρια   

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2022-2023 δύο εκπαιδευτικοί (Καλαντζή Βασιλική και Παπαϊωάννου Βασιλική) του 3ου Γυμνασίου Ορεστιάδας έχουν επιλεγεί ως Επιμορφωτές στα eTwinning σεμινάρια στις θεματικές α) “I. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας”  και β) III. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία .

Επίσης εκπαιδευτικοί (Καλαντζή Βασιλική και Σίμου Μαρία) της σχολικής μονάδας έχουν επιλέξει και παρακολουθούν για 2η συνεχόμενη χρονιά επιμορφωτικά σεμινάρια της ομάδας  Α (II. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και III. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία) και της ομάδας Β (Προγραμματισμός Scratch και Εκπαιδευτική Ρομποτική και Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Βασική χρήση)

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα moodle που είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (Virtual learning environment-VLE) σχεδιασμένο γύρω από τις ανάγκες των καθηγητών.  Κάθε κύκλος έχει διάρκεια περίπου 6 μήνες και ξεκινά από τον Οκτώβριο 2022 μέχρι τον Μάιο 2023. 

image.png