Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Jeanne Segal, Ph.D. and Melinda Smith, M.A: ADD / ADHD and School

 

 Η απόσπαση της προσοχής και το  σύνδρομο της ΔΕΠ-Υ σε σχέση με το σχολείο
Βοηθώντας τα παιδιά και τους  έφηβους με ΔΕΠ-Υ να  επιτύχουν στο σχολείο.

Το σχολείο δημιουργεί πολλαπλές προκλήσεις για τα παιδιά με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ, αλλά με υπομονή και ένα αποτελεσματικό σχέδιο, το παιδί σας μπορεί να προσαρμοστεί στην τάξη. Ως γονέας, μπορείτε να εργαστείτε με το παιδί σας και τον δάσκαλό του για να εφαρμόσετε πρακτικές στρατηγικές   μάθησης ,τόσο  μέσα  όσο και έξω από την τάξη. Με συνεπή υποστήριξη, οι στρατηγικές αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη της μάθησης του παιδιού και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων,  ώστε οι μαθητές με ΔΕΠΥ ή διάσπαση προσοχής να βιώνουν επιτυχία στο σχολείο.
Προετοιμάστε κατάλληλα το παιδί σας για  να επιτύχει στο σχολείο.

Το περιβάλλον της τάξης μπορεί να είναι ένα δύσκολο μέρος για ένα παιδί με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ. Τα προαπαιτούμενα για μάθηση στην τάξη που δυσκολεύουν τους μαθητές με ΔΕΠΥ και διάσπαση προσοχής είναι  να κάθονται ακίνητοι, να ακούνε με προσοχή και να είναι συγκεντρωμένοι καθόλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.  Αυτό που καλούνται να κάνουν όλη την ημέρα. Ίσως το πιο απογοητευτικό από όλα είναι ότι  τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά θέλουν να  έχουν μαθησιακή ετοιμότητα και συμπεριφορά παρόμοια με αυτή των τυπικά αναπτυσσόμενων συμμαθητών τους. Νευρολογικά ελλείμματα, και όχι η απροθυμία, τροχοπεδούν τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής κατά τη διαδικασία της μάθησης με παραδοσιακούς τρόπους.

Ως γονέας, μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να αντιμετωπίσει αυτά τα ελλείμματα και   τις προκλήσεις που δημιουργεί το σχολείου. Μπορείτε να παρέξετε την πιο αποτελεσματική υποστήριξη: εξοπλίζοντας το παιδί σας με τις στρατηγικές μάθησης για την τάξη και την επικοινωνία με τους δασκάλους  ώστε  το παιδί σας να μαθαίνει καλύτερα. Με την υποστήριξη στο σπίτι και τις στρατηγικές διδασκαλίας   στην τάξη, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο τα παιδιά με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ να μη μπορούν να προοδεύσουν    στο σχολείο.

Απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ και σχολείο: Συμβουλές για εργασία με τους δασκάλους /καθηγητές

Να θυμάστε ότι ο δάσκαλος του παιδιού σας έχει ένα πλήρες πακέτο: εκτός από τη διαχείριση μιας ομάδας παιδιών με ξεχωριστή προσωπικότητα και στυλ μάθησης, αυτός ή αυτή  γνωρίζουν ότι μπορεί  να έχουν τουλάχιστον έναν μαθητή με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν το καλύτερο   για να βοηθήσουν το παιδί σας με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής  να μάθει αποτελεσματικά, αλλά η συμμετοχή των γονέων  βελτιώνει  δραματικά την εκπαίδευση του παιδιού τους. Έχετε τη δύναμη να βελτιστοποιήσετε τις  πιθανότητες να επιτύχει το παιδί σας στην τάξη.   Εάν μπορείτε να εργαστείτε και να υποστηρίξετε  το δάσκαλο του παιδιού σας, μπορείτε να επηρεάσετε άμεσα την πρόοδο του παιδιού σας μέσα   στην τάξη.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείτε να εργαστείτε με τους δασκάλους για να κρατήσετε το παιδί σας σε καλό δρόμο στο σχολείο. Μαζί μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ να  μάθει να στέκεται στα πόδια του/της μέσα στην τάξη και να λειτουργεί αποτελεσματικά εν μέσω των προκλήσεων της μαθησιακής διαδικασίας  .
Απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ στρατηγική στήριξης του σχολείου 1: Επικοινωνήστε με το σχολείο και τους δασκάλους

Ως γονέας, είστε υπέρμαχος του παιδιού σας. Για να πετύχει το παιδί σας στην τάξη, είναι ζωτικής σημασίας να επικοινωνήσετε τις ανάγκες του / της  στο προσωπικό του  σχολείου. Είναι εξίσου σημαντικό για σας να ακούσετε τι λένε οι δάσκαλοι  και  οι άλλοι  που  εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών σας.

Μπορείτε να κάνετε την επικοινωνία με το σχολείο του παιδιού σας εποικοδομητική και παραγωγική. Προσπαθήστε να έχετε κατά νου ότι ο  αμοιβαίος σκοπός σας είναι να βρείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε καλύτερα το παιδί σας να πετύχει στο σχολείο. Είτε θέλετε να μιλήσετε από το τηλέφωνο, ή να χρησιμοποιήσετε e-mail, ή να συναντηθείτε ιδιαιτέρως   , κάντε μια προσπάθεια   να είστε ήρεμος,   και πάνω απ ‘όλα να υιοθετήσετε μια θετική- καλή στάση η οποία μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία με το σχολείο.

Προγραμματίστε εγκαίρως. Μπορείτε να κανονίσετε να μιλήσετε με τον διευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς του παιδιού σας  πριν αρχίσει ακόμη το σχολικό έτος . Εάν η σχολική χρονιά έχει αρχίσει ήδη, σχεδιάσετε να μιλήσετε με έναν δάσκαλο ή σύμβουλο επί τουλάχιστον σε μηνιαία βάση.
Κάντε συσκέψεις. Συμφωνήστε σε ένα εβδομαδιαίο ραντεβού  που λειτουργεί για σας και το δάσκαλο του παιδιού σας και να επιμείνετε σε αυτό. Αποφύγετε την ακύρωση. Αν είναι βολικό, επισκεφθείτε την τάξη του παιδιού σας, ώστε   να πάρετε μια αίσθηση του φυσικού περιβάλλοντος μάθησης του παιδιού σας.
Δημιουργείστε  στόχους μαζί με τον/την εκπαιδευτικό και το σύμβουλο. Συζητήστε τις ελπίδες σας για τη σχολική επιτυχία του παιδιού σας. Μαζί, γράψτε συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς στόχους και  μιλήστε για το πώς μπορεί να επιτευχθούν.
Ακούστε προσεκτικά. Όπως και εσείς, έτσι και  ο δάσκαλος του παιδιού σας θέλει να δει το παιδί σας να επιτυχαίνει στο σχολείο. Ακούστε τι έχει να σας πει και αποφύγετε τη διακοπή.  Γνωρίζοντας  τις προκλήσεις του παιδιού σας στο σχολείο έχετε το κλειδί για την εξεύρεση λύσεων που λειτουργούν.
Μοιραστείτε τις πληροφορίες. Ξέρετε την ιστορία του παιδιού σας, και ο δάσκαλος είναι αυτός που περνά με το παιδί σας ένα σημαντικό μέρος της ημέρας   : από κοινού έχετε πολλές πληροφορίες να μοιραστείτε που μπορούν να οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών του παιδιού σας. Μοιραστείτε τις παρατηρήσεις σας ελεύθερα, και  ενθαρρύνετε  τους δασκάλους του παιδιού σας να κάνουν το ίδιο.
Συζητήστε γύρω από τα δύσκολα ερωτήματα/προβλήματα και  δώστε μια πλήρη εικόνα. Η επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνο αν είστε ειλικρινής. Μοιραστείτε με το δάσκαλο του παιδιού σας ποια τακτική μπορεί να λειτουργήσει καλά για το παιδί σας στο σπίτι, και τα οποία όχι. Ρωτήστε αν το παιδί σας έχει οποιαδήποτε πρόβλημα  στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένων των  διαλλειμάτων. Μάθετε  ποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορεί να έχει το παιδί σας για να  βοηθηθεί στη μαθησιακή διαδικασία (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.α).

Απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ στρατηγική στήριξης σχολείου 2: Ανάπτυξη και χρήση  ενός σχεδίου συμπεριφοράς
Βρείτε ένα σχέδιο συμπεριφοράς που λειτουργεί.
Τα παιδιά με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ είναι σε θέση να επιδείξουν  κατάλληλη συμπεριφορά στην τάξη, αλλά χρειάζονται δομή και σαφείς προσδοκίες, προκειμένου να κρατήσουν  τα συμπτώματά τους υπό έλεγχο. Ως γονέας, μπορείτε να βοηθήσετε με την ανάπτυξη ενός σχεδίου για τη συμπεριφορά του παιδιού σας, και να  προσπαθείτε να το τηρείτε με ακρίβεια. Ανεξάρτητα από το είδος του σχεδίου συμπεριφορά σας  που θα σχεδιάσετε, θα  πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη τις απόψεις του /της  δασκάλου/ας  του παιδιού σας.

Τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ανταποκρίνονται καλύτερα σε συγκεκριμένους στόχους και στην  καθημερινή θετική ενίσχυση, καθώς και στην ανταμοιβή των προσπαθειών τους. Ναι, ίσως χρειαστεί να  χρησιμοποιήσετε την τακτική του καρότου και του μαστίγιου   για να βελτιωθεί η συμπεριφορά του παιδιού σας στην τάξη. Δημιουργήστε ένα σχέδιο που ενσωματώνει τις μικρές ανταμοιβές για τις μικρές νίκες και τις μεγαλύτερες αμοιβές για μεγαλύτερα επιτεύγματα.
Απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ και σχολείο: Συμβουλές για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
Συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Το σύνδρομο της ΔΕΠ-Υ επηρεάζει  με  διαφορετικό τρόπο τον εγκέφαλο κάθε παιδιού, έτσι ώστε κάθε περίπτωση μπορεί να φαίνεται τελείως διαφορετική μέσα στην τάξη. Τα παιδιά με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν μια σειρά από συμπτώματα: μερικοί φαίνεται να πετιούνται από τοίχο σε τοίχο, κάποια ονειροπολούν συνεχώς, και άλλοι απλά δεν   μπορούν να ακολουθήσουν τους κανόνες.

Ως γονέας ή ως εκπαιδευτικός, μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί/ το μαθητή σας με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ να μειώσει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη  συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών με διαφορετικό τρόπο.  Υπάρχει μια ποικιλία από αρκετά απλές προσεγγίσεις και ο δάσκαλος του παιδιού σας μπορεί να  έχει την  καλύτερη δυνατή διαχείριση των συμπτωμάτων της απόσπασης της προσοχής και του  συνδρόμου της  ΔΕΠ-Υ- και να βάλει το παιδί σας στο δρόμο προς την επιτυχία του σχολείου.
Απόσπαση της προσοχής

Στους μαθητές με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ αποσπάτε  εύκολα να η προσοχή από τους θορύβους, τους περαστικούς, είτε από τις δικές τους σκέψεις με αποτέλεσμα να χάνουν   ζωτικής σημασίας πληροφορίες στην τάξη. Αυτά τα παιδιά έχουν πρόβλημα να παραμείνουν συγκεντρωμένα σε εργασίες που απαιτούν σταθερή διανοητική προσπάθεια. Μπορεί να φαίνεται ότι  ακούει εσάς, αλλά κάτι γίνεται με την ικανότητά τους να διατηρούν τις πληροφορίες.

Βοηθώντας τα παιδιά που αποσπούνται σημαίνει ότι βρίσκεται την κατάλληλη θέση για να καθίσει ο/η  μαθητής-τρια στην αίθουσα , χρησιμοποιείται τεχνικές που αυξάνουν την κινητική δραστηριότητα του μαθητή και σπάτε σε μικρότερα κομμάτια μια εργασία.
1)Στην τάξη τοποθετήστε το παιδί με σύνδρομο απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ μακριά από πόρτες και παράθυρα.

2) Βάλτε τα κατοικίδια ζώα σε ένα άλλο δωμάτιο ή μια γωνία, όταν ο μαθητής εργάζεται στο σπίτι.
3)  Εναλλάξτε δραστηριότητες που απαιτούν καθιστική εργασία με   δραστηριότητες με   που επιτρέπουν στο παιδί να  μετακινεί το σώμα του ή να κινείται  στο χώρο εργασίας του.
4)  Γράψτε σημαντικές πληροφορίες σε ένα οργανόγραμμα ,  το οποίο  το παιδί μπορεί εύκολα να διαβάσει και να αναφέρεται σε αυτό.  Υπενθυμίστε στον μαθητή, που μπορεί να  βρει τις πληροφορίες που χρειάζεται για τις δραστηριότητες/ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει.
5)  Χωρίστε μεγάλες δραστηριότητες σε μικρότερες, και αφήστε στα παιδιά συχνά διαλείμματα μεταξύ των ενδιάμεσων βημάτων των δραστηριοτήτων.

Παρορμητικότητα

Τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής μπορεί να δρουν χωρίς να σκέφτονται   δημιουργώντας δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις, εκτός από τα προβλήματα στην τάξη. Τα παιδιά που έχουν πρόβλημα με τον έλεγχο των παρορμήσεων μπορεί να εμφανίζονται ως επιθετικά ή απείθαρχα. Έτσι συχνά μιλούν  χωρίς να έχουν το λόγο και χωρίς να περιμένουν τη σειρά τους στην τάξη ή στο σπίτι, ή ακόμη και να φωνάζουν  ή να σχολιάζουν, ενώ οι άλλοι μιλούν. Οι εκρήξεις τους μπορεί να χαρακτηρίζονται επιθετικές ή ακόμη και αγενής, δημιουργώντας κοινωνικά προβλήματα. Η αυτοεκτίμηση των παιδιών με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ είναι συχνά αρκετά εύθραυστη, έτσι επισημαίνοντας το θέμα της παρορμητικότητας μέσα στην τάξη ή μπροστά από τα μέλη της οικογένειας δεν βοηθά το πρόβλημα-και μπορεί ακόμη και να κάνουν τα πράγματα χειρότερα.
Η μείωση της παρορμητικότητας των παιδιών με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε η αυτοεκτίμηση του παιδιού να διατηρείται, ειδικά μπροστά σε άλλους. Αναπτύξτε μια «μυστική γλώσσα» με το παιδί με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε   χειρονομίες ή τις λέξεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί για να  γνωρίζει ό μαθητής ότι δρα παρορμητικά. Επιπλέον, δώστε έπαινο στο παιδί  για κάθε πράξη που δεν θα χαρακτηρίζεται από στοιχεία παρομητικότητας ή για κάθε πράξη που εκτελεί βελτιώνοντας τη συμπεριφορά του.
Οι μέθοδοι για τη διαχείριση της παρορμητικότητας περιλαμβάνουν σχέδια τροποποίησης  της συμπεριφοράς, άμεση πειθαρχία για παραβάσεις, καθώς και τρόπους για να δώσετε στα παιδιά με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ μια αίσθηση του ελέγχου   στην μέρα τους.
Βεβαιωθείτε ότι ένα γραπτό σχέδιο  τροποποίησης της  συμπεριφοράς είναι κοντά στο μαθητή. Μπορείτε ακόμη και να το κολλήστε στον τοίχο ή το γραφείο του παιδιού. Εφαρμόστε κυρώσεις  αμέσως μετά την ανάρμοστη συμπεριφορά. Να είστε συγκεκριμένοι στην εξήγησή σας, φροντίζοντας να ξέρει ο μαθητής  γιατί είναι απαράδεκτη μια  συμπεριφορά.
Αναγνωρίστε την καλή συμπεριφορά όποτε επιδεικνύεται από το μαθητή σας. Να είστε συγκεκριμένοι στους επαίνους σας, φροντίζοντας το παιδί ξέρει τι έκανε σωστά.
Γράψτε το χρονοδιάγραμμα  με τις δραστηριότητες  της ημέρας στον πίνακα ή σε ένα κομμάτι χαρτί και διαγράψτε  κάθε στοιχείο που θα έχει ολοκληρωθεί. Τα παιδιά με προβλήματα   παρορμητικής συμπεριφοράς μπορεί να αποκτήσουν έτσι την  αίσθηση του ελέγχου και να αισθάνονται πιο ήρεμα, όταν ξέρουν τι να περιμένουν.

 Υπερκινητικότητα
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας προκαλεί πολλούς μαθητές να είναι σε συνεχή φυσική κίνηση. Μπορεί να φαίνεται σαν μια πάλη για αυτά τα παιδιά να παραμείνουν στις θέσεις τους. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ-Υ μπορεί να πηδούν, να σπρώχνουν, να συστρέφονται, να νευριάζουν και να κινούνται διαρκώς, καθιστώντας αδύνατη τη διδασκαλία σε αυτούς.

Οι στρατηγικές για την καταπολέμηση της υπερκινητικότητας ενσωματώνουν  δημιουργικά  τρόπους συμπεριφοράς, οι οποίοι  επιτρέπουν στο παιδί με  ΔΕΠ-Υ να κινηθεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Απελευθερώνοντας την ενέργεια με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καταστήσετε ευκολότερο για το  μαθητή να κρατήσει το σώμα του / της πιο ήρεμο κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Ζητήστε από τους μαθητές  με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ να  κάνουν  ένα θέλημα ή   μια εργασία για σας, π.χ. να ειδοποιήσει τον κ. Διευθυντή από το γραφείο ότι τον χρειάζεστε στην αίθουσα ή να βρέξει το σπόγγο  ή να ξύσει τα μολύβια των συμμαθητών του.  Ενθαρρύνετε το παιδί με ΔΕΠ-Υ και διάσπαση προσοχής να παίξει ένα άθλημα ή να τρέξει τουλάχιστον έναν γύρο, πριν και μετά το σχολείο.
Δώστε μια μπάλα για το άγχος, ένα μικρό παιχνίδι, ή άλλο αντικείμενο για  να παίζει  διακριτικά ο μαθητής με απόσπαση της προσοχής  στο θρανίου του.
Περιορίστε το χρόνο στην οθόνη του υπολογιστή ή της τηλεόρασης υπέρ του χρόνου για την κίνηση.
Βεβαιωθείτε ότι ένα παιδί με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ δεν χάνει ποτέ το μάθημα της φυσικής αγωγής.

Η δυσκολία να ακολουθήσουν   οδηγίες  είναι ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα για πολλά παιδιά με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ. Αυτά τα παιδιά μπορεί να μοιάζουν σαν να κατανοούν και να σημειώνουν ακόμη τις οδηγίες που τους δίνονται,   αλλά στη συνέχεια δεν είναι σε θέση να κάνουν  ό, τι τους έχει ζητηθεί. Μερικές φορές αυτοί οι μαθητές χάνουν τα βήματα των ενεργειών που πρέπει να εκτελέσουν, έτσι καταλήγουν να φέρνουν ελλείπεις εργασίες ή ακόμη να  παρερμηνεύουν μια ανάθεση εργασίας και να εκτελούν μια διαφορετική από τη ζητούμενη.

Βοηθώντας τα παιδιά με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ  να ακολουθούν τις οδηγίες σημαίνει  να δίνουμε τις οδηγίες με απλό και κατανοητό τρόπο   και να τις σπάμε σε επιμέρους μικρότερα βήματα. Επιπλέον, αφήνουμε το μαθητή να εκτελέσει μια ενέργεια και στη συνέχεια δίνουμε ανατροφοδότηση αναφορικά με την επιπλέον εργασία που του ζητάμε.  Προσπαθήστε να είστε εξαιρετικά σύντομος/η, όταν δίνεται οδηγίες, επιτρέποντας στο παιδί να κάνει ένα βήμα και στη συνέχεια να επανέλθει για να μάθετε τι πρέπει να κάνουν έπειτα. Αν το παιδί  ξεφεύγει  από την πορεία ( κάνει δηλαδή κάτι διαφορετικό από αυτό που του ζητάμε), μπορείτε  να δώσετε μια ήρεμη υπενθύμιση, και να  αναπροσανατολίσετε με ήρεμη αλλά και σταθερή φωνή τη δραστηριότητα του μαθητή. Όποτε είναι δυνατόν, γράψτε  τις οδηγίες με έντονο ή χρωματιστό μαρκαδόρο στον πίνακα.

Φαρμακευτική αγωγή  για το  σύνδρομο ΔΕΠ-Υ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Πολλά σχολεία παροτρύνουν τους γονείς να πάρουν φαρμακευτική αγωγή τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, και μπορεί να αισθάνονται σίγουροι για το τι σημαίνει αυτό. Ενώ το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει με τα συμπτώματα της απόσπασης της προσοχής και του συνδρόμου της  ΔΕΠ-Υ, δεν είναι μια θεραπεία και  υπάρχουν  παρενέργειες. Ως γονέας, θα πρέπει να σταθμίσετε τα οφέλη και τους κινδύνους των φαρμάκων  στο σύνδρομο της  ΔΕΠ-Υ πριν από τη χρήση τους για τη θεραπεία του παιδιού σας.

Ένας θετικός τρόπος για να κρατήσετε την προσοχή του παιδιού σας επικεντρωμένη  στη μάθηση είναι να  τη μετατρέψετε τη δεύτερη σε διασκεδαστική διαδικασία για το παιδί. Χρησιμοποιείστε τη φυσική κίνηση σε ένα μάθημα όπως συμβαίνει με τη χρήση του χάρτη , του πίνακα, των σχεδιαγραμμάτων, των αρκτικόλεξων και των λογοπαιγνίων  για να συνδέστε  τα ξερά  γεγονότα (όπως π.χ. στο μάθημα της Ιστορίας)  και να τα μετατρέψετε  σε μια  ενδιαφέρουσα  εξερεύνηση. Ακόμη μπορείτε να  εφεύρετε  τραγούδια που κάνουν τις λεπτομέρειες πιο εύκολο να τις θυμόμαστε. Μπορείτε  να βοηθήσετε το παιδί σας να απολαύσει τη διαδικασία της μάθησης   και  να μειώσει τα συμπτώματα της  απόσπασης της προσοχής και του συνδρόμου της ΔΕΠ-Υ.

Βοηθείστε τους μαθητές με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ   να απολαύσουν τα μαθηματικά.

Τα παιδιά που έχουν-διαταραχή ελλειμματικής προσοχής τείνουν να είναι “συγκεκριμένοι” στοχαστές. Συχνά τους αρέσει   να αγγίζουν, να συμμετέχουν ή να μοιράζονται  μια εμπειρία για να μάθουν κάτι καινούργιο. Με τη χρήση των παιχνιδιών και των  συγκεκριμένων αντικειμένων μπορείτε να διδάξετε μαθηματικές έννοιες και να αποδείξετε στο παιδί σας ότι τα μαθηματικά μπορεί να είναι  διασκεδαστικά.
Παίξτε παιχνίδια. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες μνήμης, ζάρια, ντόμινο και κάντε τους αριθμούς διασκέδαση. Ή απλά χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας,  όταν διδάσκεται πρόσθεση ή αφαίρεση.

Σχεδιάστε εικόνες. Ειδικά για τα λεκτικά προβλήματα η απεικόνιση μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά κατανοήσουν καλύτερα τις μαθηματικές έννοιες. Εάν το πρόβλημα   λέει ότι υπάρχουν δώδεκα αυτοκίνητα, βοηθήστε το παιδί σας  να σχεδιάσει ισάριθμα αυτοκίνητα  από το τιμόνι  μέχρι τον  κορμό.
Επινοήστε   ακρωνύμια για να θυμούνται οι μαθητές με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ  τη  σειρά των πράξεων. Για παράδειγμα, συνθέστε ένα τραγούδι ή βρείτε  μια φράση που χρησιμοποιεί το πρώτο γράμμα του βήματος κάθε διαδικασίας.

Βοηθώντας τα παιδιά με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ να απολαύσουν την ανάγνωση.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνουν την ανάγνωση συναρπαστική, ακόμη και αν η ίδια η ικανότητα τείνει να είναι ένας αγώνας για τα παιδιά με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ. Λάβετε υπόψη ότι η ανάγνωση ακόμη και στο πιο βασικό επίπεδο   αποτελείται από ιστορίες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, πράγματα που απολαμβάνουν όλα τα παιδιά.
Διαβάστε για τα παιδιά. Διαβάστε με παιδιά. Κάντε την ανάγνωση άνετη, ποιοτική  .
Κάντε προβλέψεις ή «βάλτε στοιχήματα».  Ζητάτε συνεχώς  από το παιδί να κάνει προβλέψεις  αναφορικά με ότι νομίζουν πως θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια. Παράδειγμα: “Το κορίτσι στην ιστορία φαίνεται αρκετά γενναίο.-Σίγουρα αυτή πρόκειται να προσπαθήσει να σώσει την οικογένειά της.”
Δραματοποιήστε  την ιστορία. Αφήστε το παιδί να διαλέξει  τον χαρακτήρα της προτίμησης της  και επιλέξτε να δραματοποιήστε ένα χαρακτήρα από την ίδια ιστορία και εσείς.  Χρησιμοποιήστε αστείες φωνές και  κοστούμια για να  ζωντανέψτε την ιστορία.

Πώς μαθαίνει  το παιδί σας πιο εύκολα;

Όταν στα παιδιά δίνονται πληροφορίες με τον πιο πρόσφορο  τρόπο, η μάθηση γίνεται πολύ πιο διασκεδαστική. Αν καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο  το παιδί σας με απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ μαθαίνει καλύτερα, μπορείτε να δημιουργήσετε απολαυστικά  μαθήματα που  συγκεντρώνουν τις απαραίτητες για ένα γνωστικό αντικείμενο πληροφορίες σε μια γροθιά.

Μαθησιακοί υπότυποι μαθητών
1)Οι ακουστικοί μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν μιλούνε και   ακούνε.  Βάλτε αυτά τα παιδιά να απαγγέλλουν τα γεγονότα σε ένα αγαπημένο τραγούδι ή σε ένα ποίημα (όταν το επιτρέπει το κείμενο που επιλέξατε π.χ. όπως στο μάθημα της Οδύσσειας)  αφήστε τους να προσποιούνται ότι είναι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή.

2)Οι οπτικοί  μαθητές μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την ανάγνωση ή την παρατήρηση. Ας τους αφήσουμε να διασκεδάσουν με διαφορετικές γραμματοσειρές στον υπολογιστή και να χρησιμοποιούν χρωματιστές κάρτες για να διαβάσουν. Επιπλέον, αφήστε τους να γράψουν ή να σχεδιάσουν τις ιδέες τους σε ένα χαρτί.

3)Οι κιναισθητικοί μαθητές  μαθαίνουν καλύτερα με τη φυσική επαφή με κάτι ή  μέσω της κίνησης και των ενεργειών που ενσωματώνει ένα μάθημα. Για τους  μαθητές  αυτούς μπορείτε να  παρέξετε καραμέλες για πάγκους και   κοστούμια από χαρτί  και  να αναλάβουν να δραματοποιήσουν συγκεκριμένους ρόλους  σε ένα κείμενο λογοτεχνίας ή στο μάθημα της ιστορίας. Ας τους αφήσουμε να χρησιμοποιήσουν πηλό και να κάνουν κολάζ.

Είναι δύσκολο να τους αρέσει η μάθηση, όταν υπάρχει κάτι αδιάγνωστο και  στέκεται εμπόδιο στο δρόμο τους. Εκτός από την απόσπαση της προσοχής και το σύνδρομο της ΔΕΠ-Υ, τα παιδιά μπορούν επίσης να εμφανίζουν και μαθησιακές δυσκολίες. Το ζήτημα αυτό καθιστά ακόμα πιο  δύσκολη τη μαθησιακή διαδικασία για τους μαθητές. Όπως τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, έτσι και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να επιτύχουν στην τάξη, και υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να βοηθήσετε.
Απόσπαση της προσοχής και σύνδρομο ΔΕΠ-Υ  και σχολείο :  Οδηγίες για την κατ’ οίκον εργασία

Σίγουρα, τα παιδιά μπορεί να φοβούνται  την κατ΄οίκον μελέτη, αλλά για έναν γονιό που το παιδί του παρουσιάζει απόσπαση της προσοχής ή  το σύνδρομο της ΔΕΠ-Υ  η κατ’ οίκον μελέτη  είναι μια χρυσή ευκαιρία.  Το ακαδημαϊκό έργο έξω από την τάξη παρέχει στους γονείς την ευκαιρία να στηρίξουν άμεσα το παιδί τους. Είναι η ευκαιρία με την οποία θα  βοηθήσετε το παιδί σας στο σχολείο να πετύχει εκεί όπου εσείς και οι δύο αισθάνεστε πιο άνετα: το δικό σας σπίτι.

Με την υποστήριξή σας, τα παιδιά με απόσπαση της προσοχής ή  το σύνδρομο της ΔΕΠ-Υ    μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο στο σπίτι, όχι μόνο για τις ασκήσεις  στα μαθηματικά   ή στα γραπτά δοκίμια,  αλλά και για  την εξάσκηση των δεξιοτήτων οργάνωσης της μελέτης.

Με οργάνωση, μπορεί να κάνετε μια νέα αρχή. Ακόμα κι αν δεν είναι η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, μπορείτε να πάτε για ψώνια με το παιδί σας και να διαλέξετε σχολικά είδη που περιλαμβάνουν φακέλους,  ντοσιέ , και  χρωματιστούς σελιδοδείκτες ή  διαιρέτες. Βοηθήστε το παιδί να οργανώσει  τη δουλειά  του ή της σε αυτό το νέο σύστημα.

Καθιερώστε ένα φάκελο εργασίας στο σπίτι   για τις εργασίες που ολοκληρώνει εκεί ο μαθητής.
Ελέγξτε και  βοηθήστε  το παιδί να οργανώνει τα βιβλία, τα τετράδια, τους φακέλους του και ότι άλλο του χρειάζεται στο σχολείο   σε  καθημερινή βάση.

Αν είναι δυνατόν,   κρατήστε ένα επιπλέον σετ   βιβλίων και άλλων υλικών όπως τετράδια, μαρκαδόροι, σετ ιχνογραφίας  στο σπίτι.
Βοηθήστε το παιδί σας να μάθει να κάνει και να χρησιμοποιεί  λίστες ελέγχου,  τα επιμέρους στοιχεία των οποίων  θα πρέπει να τα διαγράφει , καθώς ολοκληρώνονται.
Βοηθήστε  να οργανώνει  τα  χαρτιά  και τις σημειώσεις του ή τις εργασίες του σε χρωματιστούς φακέλους και δείξτε στο παιδί σας πώς να χρησιμοποιεί κατάλληλα το αρχείο του.

Βοηθείστε το παιδί σας να ολοκληρώνει τις εργασίες που του ανατίθενται σε ένα απόγευμα.

Η κατανόηση των εννοιών και  η οργάνωση  είναι δύο βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ο στόχος είναι να ολοκληρώνει τις εργασίες εγκαίρως ο μαθητής και να τις επιστρέφει στο σχολείο.

Διαλέξτε ένα συγκεκριμένο χρόνο και τόπο για την εργασία που θα είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος από την ακαταστασία, τα κατοικίδια ζώα, και την τηλεόραση.
Αφήστε το παιδί να σπάει τις εργασίες σε μικρότερα βήματα και να κάνει ένα διάλλειμα  κάθε δέκα έως είκοσι λεπτά.
Διδάξτε την    έννοια του  χρόνου: χρησιμοποιήστε ένα αναλογικό ρολόι και χρονομετρητές για την παρακολούθηση της απόδοσης της εργασίας.
Δημιουργήστε ρουτίνα στην τάξη για την κατ΄οικον μελέτη και τις εργασίες που διεκπεραιώνονται στο σπίτι :  καθιερώστε ένα χώρο όπου ο μαθητής θα βρίσκει   εύκολα  τις εργασίες που ολοκλήρωσε του  και δώστε κατάλληλο χρόνο για να παραδώσει  τις εργασίες στο σχολείο ο μαθητής.

Πηγές και αναφορές

1)Helping your child with  ADD/ADHD  succeed at school.

2)Homework Help for ADHD Children — Practical and detailed descriptions of homework strategies for children with ADD/ADHD. (About.com)

 

3)Supporting School Success — A range of suggestions about supporting your child with ADD/ADHD at school, including how to get your child organized, enlisting the school’s help, and seeking evaluation. (American Academy of Child Adolescent Psychiatry)

3) Motivating the Child with Attention Deficit Disorder — Clear and concise information about how ADD/ADHD symptoms interfere with classroom expectations and how to realistically motivate your child with ADD/ADHD. (LD Online)

4) Teaching Students with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Resource Guide for Teachers — This multi-page Canadian site goes well beyond questions of teaching strategies, covering every aspect of ADD/ADHD that can affect the classroom. (British Columbia Ministry of Education)

5)Teaching Children with ADHD — In-depth guide to teaching children with ADD/ADHD. Includes articles on lesson planning, instructional techniques, behavioral strategies, and communication with parents. (Teach ADHD)

6)Teaching Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Instructional Strategies and Practices — Must-read guide for teachers dealing with ADD/ADHD in school, full of tips for the classroom and innovative teaching strategies. Also available as a downloadable PDF. (U.S. Department of Education)

7)Suggested Classroom Interventions for Children with ADD and Learning Disabilities – Practical suggestions for teaching children with ADD/ADHD that can be used in the regular classroom as well as the special education classroom. (Child Development Institute)

8)Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (PDF) — Briefing paper for parents and teachers. Section III addresses school issues and special education for students with ADD/ADHD. (National Dissemination Center for Children with Disabilities)

9)Advocate for Your Child: Getting ADHD Accommodations — Eight steps for meeting your child’s educational needs with ADHD accommodations at school. (ADDitude)

10)Contents of the IEP — Guide to the Individualized Education Program (IEP), a document developed by the child’s parents and school staff that addresses the special educational services that the child will receive. (Center for Parent Information and Resources)