Το σχολείο μας συμμετέχει στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών με μια εκδήλωση δημιουργίας εγκατάστασης με μπαλόνια στα οποία θα αναγράφονται λέξεις / φράσεις όλων των Ευρωπαϊκών Γλωσσών.

Η εκδήλωσή μας είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλώσσών 2023

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/pageid/3/language/el-GR/Default.aspx

Την εκδήλωση οργανώνουν οι καθηγήτριες Μιμίκου Κυριακή (Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07), Παπαϊωάννου Βασιλική (Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06) και Τζανόγλου Μαρία (Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ05)