ΥΠΠΕΘ (16|09|2016- 9:49)

Θέµα: «Απαγορεύεται οι μαθητές να έχουν κινητά & tablets στα σχολεία»

 Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/σης στο χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ορίζουμε τα εξής:

  1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
  2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.
  3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997(ΦΕΚ 50,τ.Α’/1997) και 3471/2006(ΦΕΚ 133/τ. Α’/2006).
  4. Τέλος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστολόγια του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».

 


Επισημάνσεις  από την επιστολή του Συνηγόρου του πολίτη προς το Υπουργείο παιδείας  για τη χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο. (Αρ.πρ. 233/3-11/06)

Θέµα: «Χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο»

                     Όπως ήδη γνωρίζετε, είναι συχνό φαινόµενο µαθητές να χρησιµοποιούν τακινητά τους τηλέφωνα, προκειµένου να αποτυπώσουν, υπό µορφή φωτογραφίας ή βίντεο, σκηνές µε συµµαθητές ή εκπαιδευτικούς. Ενίοτε οι αποτυπώσεις αυτές διακινούνται στη συνέχεια και ηλεκτρονικά.

Η σύγχρονη τεχνολογία και η αδυναµία ελέγχου του διακινούµενου υλικού επιτρέπουν τη διακίνηση, µέσω κινητών τηλεφώνων, πορνογραφικού υλικού και άλλων προσβλητικών εικόνων ή µηνυµάτων, πρακτική  που είναι εξαιρετικά διαδεδοµένη στις ηµέρες µας, µε θύµατα εφήβους ή/και παιδιά δηµοτικού.

Υπάρχουν µαθητές /-τριες που φωτογραφίζονται ή βιντεοσκοπούνται χωρίς τη θέλησή τους και µέσω της απεικόνισης αυτής απειλούνται ή εξευτελίζονται από συµµαθητές τους.

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων µε κάµερα προκαλεί µια νέα µορφή θυµατοποίησης στο χώρο του σχολείου και παρακωλύει την εύρυθµη λειτουργία του.    Η  αποτύπωση και διακίνηση εικόνων και άλλων προσωπικών δεδοµένων µπορεί να συνιστά αξιόποινη πράξη όταν προσβάλλει την τιµή, την υπόληψη και την προσωπικότητα του απεικονιζόµενου.

Επιπροσθέτως, όταν τα δεδοµένα αυτά αποτυπώνονται και διακινούνται χωρίς τη θέλησή του η πράξη αυτή αποτελεί αδίκηµα σύµφωνα και µε τη νοµοθεσία περί  προστασίας των προσωπικών δεδοµένων (Ν. 2472/1997).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά τα εξής:

 Κάθε μαθητής οποιαδήποτε στιγμή ακόμα και την ώρα του μαθήματος νοιώσει την ανάγκη να επικοινωνήσει με τους γονείς του για τους δικούς του λόγους, ζητά άδεια να έρθει στο γραφείο του Δ/ντή (χωρίς να αναφέρει το λόγο) και να τηλεφωνήσει στους γονείς του.

Ομοίως αν κάποιος κηδεμόνας ζητήσει να επικοινωνήσει εκτάκτως με το παιδί του, μπορεί να πάρει οποιαδήποτε στιγμή τηλέφωνο και το παιδί θα κληθεί ακόμα και αν έχει μάθημα να έρθει στο γραφείο του Δ/ντή για μιλήσει με τον κηδεμόνα του.

Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής και ο κηδεμόνας συνομιλούν χωρίς την παρουσία τρίτου

Τσελεμπόνης Αναστάσιος (Δ/ντής)


 

ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ